ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 6-8-1987

Αποφοίτησα από το 1ο δημοτικό, 1ο γυμνάσιο και δεύτερο Λύκειο το 2005

2015- ΣΗΜΕΡΑ  Τράπεζα της Ελλάδος
Εξωτερικός συνεργάτης στο τμήμα Διαχείρισης Εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης
• Παραλαβή και πρωτοκόλληση εισερχομένων εγγράφων
• Καταχώρηση εισερχομένων εγγράφων σε Microsoft Excel και διεκπεραίωση για εσωτερική διανομή
• Αποστολή εξερχομένων εγγράφων μέσω ταχυδρομικής μηχανής
• Καταχώρηση σε Word, Excel τιμολογίων και στατιστικών της Διεύθυνσης Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης

2012-2013 Τράπεζα της Ελλάδος
Πρακτική άσκηση στο τμήμα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Υπηρεσία Διαχείρισης Συστημάτων
• Καθημερινή χρήση Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) και Access Control για το σύνολο των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος (Καταχωρήσεις αδειών, υπερωριών, ασθενειών και προσωπικών στοιχείων των υπαλλήλων)
• Παρακολούθηση ωραρίου διοικητικών υπαλλήλων
• Εργασίες γραφείου (Αρχειοθέτηση, Οργάνωση)
• Καθημερινή χρήση Microsoft Office

2009-2012 Ακαδημίες ποδοσφαίρου
Προπονητής σε τμήματα υποδομής στους συλλόγους:
• Δόξα Βύρωνα
• Α.Ο. Υμηττού
• Ολυμπιάδα Υμηττού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2005-2013 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΓΛΩΣΣΕΣ
Ελληνικά Μητρική
Αγγλικά First Certificate in English (FCE) (Lower) University of Cambridge

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Microsoft office (Word, Excel, Internet, Power Point) – Πιστοποίηση Vellum Global Educational Services University of Cambridge
• Άριστη γνώση Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Access Control