Στην έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και τοπίο. Αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για εμάς να απομακρυνθούμε από τη λογική που βλέπει την ομορφιά της περιοχής μας σαν ελιτισμό και πολυτέλεια, ή, στον αντίποδα ως εμπόρευμα. Το τοπίο πέρα από την αισθητική του αξία, έχει προεκτάσεις οικονομικές και αναπτυξιακές, οικολογικές, πολιτισμικές. Το τοπίο ως δημόσιο αγαθό, είναι ένας πλουτοπαραγωγικός πόρος, ένα πολύτιμο στοιχείο το οποίο έχουμε χρέος να το διαφυλάξουμε και να το διαχειριστούμε με λεπτότητα και σεβασμό. Η ζητούμενη αισθητική ανάταξη απαιτεί αλλαγή στάσης απέναντι στο τοπίο που ζούμε, πράγμα επιβεβλημένο για έναν τουριστικό προορισμό όπως η πόλη μας – με άλλα λόγια, το τοπίο και η αισθητική του τόπου μας, αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν και την εικόνα της περιοχής.

Επιπλέον, η προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων, που ανήκουν στον Δήμο αποτελεί υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Έχοντας επίγνωση των αμέτρητων επιμέρους θεμάτων, εξετάζουμε το περιβαλλοντικό ζήτημα συνολικά από μηδενική βάση. Με την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Μη δημόσια δασοπονία, Κανονισμοί της Ε.Ε.) προχωράμε σε στρατηγικές που θα βάλουν το Δήμο μας σε τροχιά αειφορίας.

– Ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης του παράκτιου χώρου, δίνοντας έμφαση στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου, σε στενή συνεργασία με το Φορέα Αμβρακικού

– Άμεση συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για τις διαβρώσεις των ακτών, ειδικά στον Αμβρακικό κόλπο

– Υποστήριξη δράσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ανάδειξη και αξιοποίηση του Αμβρακικού κόλπου και των ακτών του, ή και επιδίωξη συνεργειών με αυτούς, για την διερεύνηση νέων δυνατοτήτων αύξησης της επισκεψιμότητάς του με τη δημιουργία ενός νέου πόλου αναψυχής στην περιοχή, αξιοποιώντας το φυσικό πλούτο.

– Χωροθέτηση των παραποτάμων ζωνών του Λούρου και του Αράχθου, ώστε να καθοριστούν συγκεκριμένες χρήσεις και να απαγορευτούν επικίνδυνες δραστηριότητες.

– Εγκατάσταση Κέντρου Ερμηνείας Περιβάλλοντος με θέμα το ποτάμιο και παραποτάμιο σύστημα, στο Δάσος του Αγίου Βαρνάβα

– Λειτουργία του Κέντρου Υγροτόπων Ροδιάς, και του Κέντρου Ενημέρωσης με ταυτόχρονη πραγματοποίηση ξεναγήσεων με σκάφη στο Βάλτο Ροδιάς και με τα πόδια στην αναστηλωμένη Μονή Ροδιάς.

– Αξιοποίηση την πλοϊμότητας του ποταμού Λούρου, εκμεταλλευόμενοι την ύπαρξη πλούσιας ζώνης πλημμυρών (παρόχθιες συστάδες δέντρων, υγρόφιλο Δάσος Αγίου Βαρνάβα) με οργάνωση ξεναγήσεων και εκδρομών με σκάφη. Οι ξεναγήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν ως το Κάστρο Ρωγών και τις εκβολές στον Αμβρακικό.

– Σύνταξη Διαχειριστικών Μελετών των εκτάσεων αυτών, με σκοπό την προστασία, την βελτίωση και την αξιοποίησή τους προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των Δημοτών.

– Συντήρηση των έργων βελτίωσης Βοσκοτόπων του Δήμου, που υπάρχουν σήμερα και δημιουργία νέων, όπου χρειάζονται (ομβροδεξαμενές, ποτίστρες κλπ.), για την προαγωγή της κτηνοτροφικής παραγωγής.

– Σύνταξη Μελετών και εκτέλεση έργων συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργικότητας των Δημοτικών δασικών δρόμων, ώστε να είναι βατοί καθ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να εξυπηρετούνται τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης.

– Καταγραφή και χαρτογράφηση των δασών, των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων του Δήμου και δημιουργία μόνιμης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

– Διενέργεια αναδασώσεων σε υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα.

– Συνεργασία με το Δημόσιο και σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με αυτό για την αξιοποίηση των Δημόσιων περιαστικών δασών, που αφορούν άμεσα την ποιότητα ζωής των Δημοτών (Μονολίθι, Καμαρίνα, Λεκατσά κλπ.)

– Παραχώρηση των απαραίτητων δημοτικών εκτάσεων για σταυλικές εγκαταστάσεις σε κτηνοτρόφους κατοίκους του Δήμου.

Παράλληλα θα προβούμε σε μια σειρά από μελέτες για την προβολή και αναβάθμιση μονοπατιών για περιηγητικές διαδρομές όπως:

• Αγ. Βαρνάβας – Ελάτρεια – Αβάσσος – Τρίκαστρο (Προφήτης Ηλίας, Πύλες του Άδη) – Γκούρα Ρευματιάς – Προφήτης Ηλίας Σκιαδά

• Αγία Πελαγία – Κάστρο Ριζών – Λεκατσά – Καμαρίνα – Αρχάγγελος-Νικόπολη

• Νικόπολη – Νεοχώρι – Άγιοι Απόστολοι – Κάστρο Λασκάρας

Μια τέτοια προσέγγιση θα δώσει μια ώθηση στον οικοτουρισμό στο σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων του δήμου μας.