Η κίνηση μέσα στον ιστό της πόλης αποτελεί ίσως το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή στην πόλη – παντού καταγράφονται πεζοδρόμια με ελλιπή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η συντήρησή τους δεν είναι πάντα καλή ενώ είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτά να καταλαμβάνονται από οχήματα. Και αν είναι δύσκολο για έναν πεζό να ακολουθήσει μια σαφή και ασφαλή γραμμική πορεία από την αρχή του προορισμού του, μέχρι το τέλος, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα εάν αυτός ο πεζός συνοδεύει ένα παιδικό καρότσι ή είναι ο ίδιος άτομο περιορισμένης κινητικότητας. Πέραν όμως της πεζής μετακίνησης, η Πρέβεζα, ενώ λόγω μεγέθους αλλά και χάρη στη γεωφυσική της μορφή, είναι αναμφίβολα μια πιο τις πιο τυχερές και βολικές πόλεις για τη χρήση του ποδηλάτου, πάσχει πάρα πολύ και σε αυτό το ζήτημα. Το αδιέξοδο της κατάχρησης του αυτοκινήτου δημιούργησε αυτοδίκαια κινήματα επανένταξης του ποδηλάτου στη ζωή της πόλης, που αιτούνται τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας του ποδηλάτου και δημιουργία ειδικών δικτύων ποδηλατοδρόμων.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο έχει παραληφθεί ήδη από το Δήμο, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, χάρη στο οποίο καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία τα αφορόντα μετακινήσεις, σταθμεύσεις και συνδέσεις της πόλης. Στόχος μας είναι η άμεση εφαρμογή και υλοποίησή του. Στοχεύοντας λοιπόν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας και στη βιώσιμη κινητικότητα, θα προχωρήσουμε σε:
– Διαπλάτυνση και βελτίωση της ποιότητας των πεζοδρομίων με αντικατάσταση των πινακίδων, κάδων, δέντρων, στύλων φωτισμού κλπ εφόσον εμποδίζουν τη διέλευση των πολιτών.
– Δημιουργία ολοκληρωμένου και ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων μέσα στον ιστό της πόλης, με ταυτόχρονη τοποθέτηση φαναριών για πεζούς και ποδηλάτες στις επικίνδυνες διασταυρώσεις για την ασφαλή διέλευση των ποδηλάτων και των πεζών από τη νέα πόλη στο ιστορικό κέντρο. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή του ΣΒΑΚ, μόλις το 3% των μετακινήσεων της πόλης γίνονται με ποδήλατο. Ζητούμενο για εμάς είναι ολόκληρο το φάσμα των καθημερινών αναγκών μετακίνησης να μπορεί να εξυπηρετηθεί με ποδήλατο, με στόχο σε 5 χρόνια από σήμερα η Πρέβεζα να μπορεί να ταυτιστεί με τον ορισμό της πόλης του ποδηλάτου.
– Δημιουργία παρόχθιας ζώνης για πεζούς και ποδήλατο σε όλη την διαδρομή από τη Βρυσούλα μέχρι τη Μαργαρώνα με επέκτασης του οδοστρώματος προς την πλευρά της θάλασσας για την κίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών. Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία μιας παραθαλάσσιας ζώνης αναψυχής – μετακίνησης (πεζή ή με ποδήλατο) από τη Μαργαρώνα στο Κέντρο και από εκεί μέχρι τον Παντοκράτορα.
– Συνεργασία με την Περιφέρεια για την κατασκευή του τμήματος της ποδηλατικής διαδρομής του ευρωπαϊκoύ δικτύου ποδηλατικών διαδρομών (Eurovelo) για τη σύνδεση του δήμου μας με το υπόλοιπο δίκτυο.
– Δημιουργία στόλου συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση από τους πολίτες σε κάθε σημείο της πόλης, με ηλεκτρονική εφαρμογή εντοπισμού.
– Δημιουργία στόλου ποδηλάτων – ταξί, ενός οχήματος πολύ φιλικού προς το περιβάλλον, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν εμποδιζόμενα άτομα, ή ακόμα και να πραγματοποιούν μικρές βόλτες για τουρίστες.
– Προώθηση ηλεκτροκίνησης και πρόβλεψη για θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης.
– Μέτρα για τον περιορισμό της παράνομης στάθμευσης με ταυτόχρονη εξασφάλιση τρόπου εξυπηρέτησης των δημοτών. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, ώστε να διασφαλίζεται η στάθμευση των επισκεπτών των υπηρεσιών και των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και οι θέσεις των κατοίκων κυρίως στις περιοχές κατοικίες, με την εφαρμογή λύσεων «έξυπνης πόλης». Το ΣΒΑΚ προτείνει 1200 θέσεων αποκλειστικής χρήσης κατοίκων, 320 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στην οδό και 650 θέσεων στάθμευσης εκτός οδού που θα εξυπηρετούν μακροχρόνιες σταθμεύσεις. Πρόκειται για μια πρόταση που υιοθετούμε πλήρως και θα εξεταστούν τα σημεία και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί.
– Μέτρα για τον περιορισμό εισόδου και στάθμευσης οχημάτων στο Κέντρο της πόλης (παρκόμετρα, ελεγχόμενη στάθμευση κλπ). Παράλληλα προτείνεται η παροχή δυνατότητας φορτοεκφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα, ή χειροκίνητα προκειμένου να απομακρυνθούν αυτοκίνητα και φορτηγά από το ιστορικό κέντρο.