Στον τομέα της Εκπαίδευσης η δράση της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής ήταν υποτονική έως ανύπαρκτη. Δεν ασχολήθηκε με την καταγραφή και την ιεράρχηση και δεν έγινε καμία ουσιαστική προσπάθεια επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων συντήρησης των σχολείων. Δεν προέβη σε καταγραφή της σχολικής περιουσίας, ούτε βέβαια σε αξιοποίησής της. Αδράνησε στην προσπάθεια ανέγερσης κτηρίου για το Μουσικό Σχολείο, αν κ έχει βρεθεί το κατάλληλο οικόπεδο. Τόσο το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πρέβεζας (ΕΕΕΕΚ) που βρίσκεται στη Ν. Σαμψούντα, όσο και το ειδικό νηπιαγωγείο, πάσχουν είτε από ελλείψεις σε προσωπικό είτε από υποδομές. Στον τομέα δε παραγωγής καθαρού εκπαιδευτικού έργου, οι δράσεις ήταν ελάχιστες.
Στον αντίποδα, η «Στροφή στο Μέλλον», δεσμευόμενη να συμμετέχει ενεργά σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες των δημοτών, ώστε η παιδεία να προσφέρεται από την Πολιτεία ισότιμα σε όλους, προτείνει:

– Προγραμματισμός και εκπόνηση όλων των κατάλληλων μελετών για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων σε κατάλληλα ιδιόκτητα οικόπεδα και με σύγχρονες προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι έτοιμα να ενταχθούν σε μελλοντικά προγράμματα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων. Συγκεκριμένα προτείνουμε :

• Την ανέγερση κτιρίου για Μουσικό Σχολείο στο Μύτικα που εκκρεμεί εδώ και μια δεκαετία.
• Την ανέγερση κτιρίων για τα Νηπιαγωγεία, που τώρα βρίσκονται σε ενοίκιο, σε ιδιόκτητα οικόπεδα μέσα στην πόλη, που υπάρχουν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και είναι χαρακτηρισμένα για τον σκοπό αυτό (πρέπει πρώτα να γίνει απαλλοτρίωση των οικοπέδων).
• Την μεταστέγαση του ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης) Σαμψούντας, που λειτουργεί στο παλιό δημοτικό σχολείο Σαμψούντας και το κτίριο αυτό δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών που φοιτούν εκεί. Η Μεταστέγαση προτείνεται να γίνει σε ανενεργό κτίριο του ΚΕΓΕ.

– Διαρκής ενασχόληση των συνεργείων του Δήμου με τη συντήρηση και άμεση επισκευή των σχολικών κτηρίων. Κοστολόγηση όλων των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν και διεκδίκηση όλων των απαραίτητων κονδυλίων για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών όλων των σχολικών μονάδων. Σύσταση μητρώου επισκευών Ταυτόχρονα προτείνεται εκπόνηση άμεσα μελέτης στατικής επάρκειας σε όλα τα σχολικά κτήρια.

– Διερεύνηση τρόπων διασφάλισης και συντήρησης σχολικής περιουσίας (τοπογραφικά, περίφραξη, καθαρισμός οικοπέδου κλπ). Επιτακτική ανάγκη είναι να συγκεντρωθούν όλα τα τοπογραφικά σχέδια και οι τίτλοι ιδιοκτησίας των σχολικών κτιρίων. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένες μελέτες και να ενταχθούν τα σχολεία σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ,ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κ.λ.π. Προτεραιότητα να δοθεί στα παλιά κτίρια ( 1ο, 2ο,3ο Δημοτικό Πρέβεζας, Δημοτικό Ωρωπού κλπ).

– Ενεργή συμμετοχή του Δήμου στην επίλυση ζητημάτων που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα ή με ειδικές ανάγκες. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία προσβάσεων για τα Α.Μ.Ε.Α. σε όλα τα σχολικά κτίρια.

– Πιστεύουμε πως ο Δήμος σε συνεργασία με άλλες δομές κοινωνικής υποστήριξης (ΚΕ.ΠΡΟ.ΝΑ., ΟΚΑΝΑ, Κοινωνική Πρόνοια κλπ.) οφείλει να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων των μαθητών (ενδοσχολική βία, πρόληψη ναρκωτικών και άλλων εθισμών, κοινωνικού αποκλεισμού, ασιτίας κ.ά.). Για του λόγους αυτούς θα στηρίξουμε τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές με αντικείμενο που συνδέεται με τα παιδιά και τους νέους, ενώ θα δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

– Υποστήριξη, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία μπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη Παροχή Γνώσεων στους Δημότες, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων, συγκέντρωση και διάδοση των βιβλίων με τοπικό και όχι μόνο περιεχόμενο, έκδοση περιοδικών κλπ. Θετικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η επανέκδοση των Πρεβεζάνικων Χρονικών, η περαιτέρω ανάπτυξη της Λέσχης Ανάγνωσης, και η ενασχόληση των μαθητών σε δραστηριότητες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κατά τους σχολικούς μήνες. Ο χώρος όμως είναι ελλιπής, δεν υπάρχει επαρκής χώρος ανάγνωσης ούτε και ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης τίτλων. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που η Βιβλιοθήκη μπορεί να παίξει, δεσμευόμαστε πως θα προβούμε σε ενέργειες για όλα τα παραπάνω.

– Προτείνεται παράλληλα η δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης σε άλλο χώρο, όπου θα μπορούν να πραγματοποιούνται συστηματικά δράσεις για παιδιά, κάτι που λείπει ιδιαίτερα από την πόλη. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί κινητή παιδική βιβλιοθήκη η οποία θα μεταφέρει τη χαρά του βιβλίου και τη γνώση σε όλα τα παιδιά που ζουν στα χωριά του Δήμου, για τα οποία η πρόσβαση είναι εκ των πραγμάτων πιο δύσκολη.

Το υλικό που υπάρχει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τόσο στο τμήμα ενηλίκων, όσο και στο παιδικό τμήμα, είναι αξιόλογο και ενημερωμένο – σαφέστατα χρειάζεται διαρκής ενημέρωση και αύξηση τίτλων. Χρειάζεται όμως κυρίως στήριξη και καλύτερη οργάνωση ώστε να γίνει ο χώρος πιο προσιτός στη λειτουργία του, από όλους τους δημότες και να αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

– Ενίσχυση Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας και εκσυγχρονισμός του. Θεωρούμε επιβεβλημένη την αναζήτηση νέων αιθουσών και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο, συνεργαζόμενοι με την Περιφέρεια, να εξασφαλιστεί χώρος στο Στρατόπεδο του Αγ. Ανδρέα για το οποίο εκπονεί ήδη αντίστοιχες μελέτες.

– Διοργάνωση σε ετήσια βάση φεστιβάλ επιστημών, με συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΚΦΕ (Εργαστήρια, Κέντρα Φυσικών Επιστημών), Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων (Ευγενίδειο, Νιάρχος, Noesis κ.α.). Πρόκειται για μια δράση με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το οποίο βέβαια θα συμβάλλει κυρίως στην εξοικείωση των νέων με τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες, παράλληλα όμως θα δώσει παράλληλα πνοή και στον τομέα του τουρισμού. Είναι εξάλλου γνωστό ότι τελευταία πολλές επιστημονικές ημερίδες γίνονται σε χώρους αναψυχής (π.χ. café) ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα μεταξύ των ακροατών και των επιστημόνων, κάτι που σημαίνει γενικότερη κίνηση της αγοράς και του τοπικού εμπορίου.

– Μείωση ψηφιακού χάσματος με την οργάνωση δωρεάν σεμιναρίων χρήσης νέων τεχνολογιών από όλες τις ηλικίες.

– Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, πρέπει να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν γνώσεις στους πολίτες και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Η παροχή εκπαίδευσης μπορεί να γίνει μέσα από τις δομές « Δια Βίου Μάθηση», Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης Νέων, ενώ προτείνεται να καθιερωθούν Δωρεάν σεμινάρια δημιουργικής απασχόλησης κ.α. Προτείνουμε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσω της οποίας θα ενημερώνονται διαρκώς οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα ανά δημοτική ενότητα ή ακόμη και να παρακολουθήσει online σεμινάρια.

– Ουσιαστική αξιοποίηση των υπαρχουσών κτιριακών δομών του Δήμου όπου μπορεί να παρέχεται εκπαίδευση καθώς και των χώρων φυσικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως το Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το Ναυτικό Μουσείο, το Μουσείο Αρχαίας Νικόπολης, το λαογραφικό Μουσείο στην Καμαρίνα, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Νιοχώρι, η Αρχαία Κασσιόπη, οι Πύλες του Άδη, Μνημείο Ζαλόγγου, Παρατηρητήριο Πουλιών στη Σαλαώρα κλπ). Είναι ανάγκη να βρεθεί τρόπος μεταφοράς των μαθητών στους τόπους αυτούς.

– Δραστηριοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με συχνές συνεδριάσεις και ενασχόληση με όλα τα θέματα που την αφορούν και ανάπτυξη πρωτοβουλιών και διεκδικητικών αγώνων για την Παιδεία. Προτείνουμε η Επιτροπή να συμπληρωθεί με ένα μέλος του Συλλόγου Καθηγητών του ΤΕΙ, ένα μέλος του Συλλόγου φοιτητών ΤΕΙ και ένα μέλος των Ναυτικών Σχολών. Βέβαια, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, τα μέλη αυτά δεν μπορεί να είναι μόνιμα, μπορούν όμως να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων και βασικό στοιχείο το οποίο προωθεί τη συνεργασία, τον διάλογο και τη συμμετοχή.

Ο αθλητισμός έχει μια σειρά από οφέλη καθώς:

• προάγει τη σωματική και την ψυχική ευεξία
• διαπαιδαγωγεί και προωθεί βασικές κοινωνικές αξίες
• μπορεί να γεφυρώσει κοινωνικές διαφορές.
• προβάλλει τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία
• φέρνει τις κοινότητες των ανθρώπων πιο κοντά
• είναι ένας σημαντικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας
• συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι αθλητικές δημοτικές υποδομές αποτελούν κομμάτι του δημόσιου χώρο, γι αυτό οι υπάρχουσες υποδομές έχουν ανάγκη από συνεχή συντήρηση-εκσυγχρονισμό, προκειμένου να είναι ασφαλής και λειτουργικές.
Η αθλητική δραστηριότητα για μας είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε δημότη είτε κατοικεί στην πόλη της Πρέβεζας και τις έδρες των δημοτικών ενοτήτων, είτε κατοικεί στα χωριά.

Στο πλαίσιο αυτό η παράταξή μας εντάσσει στο πρόγραμμά της:

– Συντήρηση όλων των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεις που ανήκουν στην διαχείριση του δήμου (στάδια, γήπεδα, γυμναστήρια, κολυμβητήριο, κλειστά γυμναστήρια σχολικών εγκαταστάσεων, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις στις γειτονιές, συνοικίες και χωριά). Στελέχωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με το αναγκαίο προσωπικό και συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνδιαχείριση) προκειμένου να είναι ασφαλείς και λειτουργικές. Προτείνεται η θέσπιση για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε των αθλητικών συλλόγων, είτε μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης και προπονούνται σε κάθε δημοτικό χώρο άθλησης, της κάρτας μέλους, κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των χώρων και των δράσεων. Την κάρτα θα μπορεί ο πολίτης να προμηθεύεται από το Δήμο.

– Συντήρηση και αναδιοργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κυανή Ακτή με:

• Άμεση ενεργοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Πρέβεζας για τα έργα συντήρησης μηχανολογικών & κτιριακών εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία του κολυμβητηρίου όλο το χρόνο. Απώτερος βέβαια στόχος είναι βέβαια η δημιουργία ενός κλειστού κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων με σύγχρονες εγκαταστάσεις το οποίο θα δουλεύει όλο το χρόνο.
• Βελτίωση των υποδομών των γηπέδων μπάσκετ και τένις με επίστρωση σε όλα τα γήπεδα αθλητικού ελαστικού τάπητα υψηλής απορροφητικότητας σε κραδασμούς, που προφυλάσσουν από τραυματισμούς.
Αυτό θα έχει αποτέλεσμα την αναβάθμιση τόσο του διεθνούς τουρνουά ITF της Πρέβεζας ,όσο και του 3on3 Basketball Tournament, που διοργανώνονται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις της Κυανής Ακτής.

– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας με:

• Δημιουργία στίβου οκτώ διαδρομών, αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού (εμπόδια, στρώματα , βατήρες, κλπ), συντήρηση των βαλβίδων για τις ρίψεις.
• Συντήρηση του κλειστού προπονητηρίου που βρίσκεται πίσω από την κερκίδα, αντικατάσταση της στέγης από αμίαντο, αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα και αγορά οργάνων.
• Επέκταση του βοηθητικού χώρου προπόνησης.
• Αναβάθμιση των αποδυτηρίων.

– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αντιστοίχως των δημοτικών σταδίων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου.

– Υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.

• Με την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας στόχος είναι η διοργάνωση με την υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας, αγώνων στίβου σε τοπικό – Περιφερειακό επίπεδο, όσο και η διοργάνωση κάποιας από τις μικρές κατηγορίες των διασυλλογικών ή πανελληνίων πρωταθλημάτων.
• Την αναβάθμιση τις διοργάνωσης σε συνεργασία με το σύλλογο δρομέων Πρέβεζας, του ‘’Εν Νικοπόλει Άκτια Δρόμου’’ με συμμετοχή και αθλητών από τις πόλεις της 12άδας (αδελφοποιημένες πόλεις με την Πρέβεζα)
• Τη διοργάνωση και αναβάθμιση του αγώνα Τριάθλου ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό αγώνα για την περιοχή αλλά αναβλήθηκε επ’ αόριστο μετά την πρώτη διεξαγωγή του λόγω τις αδιαφορίας της σημερινής δημοτικής αρχής.
• Την οργάνωση ποδηλατικών αγώνων δρόμου και ορεινής ποδηλασίας όπως η «ανάβαση Ζαλόγγου», «Ο ποδηλατικός γύρος του Δήμου», «γύρος Ζαλόγγου» κλπ.
• Την οργάνωση αγώνων κολύμβησης κλπ.

– Δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου για θαλάσσια αθλήματα (σκι, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα κλπ), κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια πόλη σαν την Πρέβεζα που περιτριγυρίζεται από θάλασσα, καθώς αποτελεί από μόνο του παράγοντα ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού.

– Συντήρηση και εκσυγχρονισμός πίστας Moto-Cross στον «Κούκο» και επιδίωξη συνεργασιών για διοργάνωση αγώνων, εκδηλώσεων κλπ.

– Δημιουργία Πίστας αναρρίχησης στο Ζάλογγο και στο Νταμάρι του Αγίου Θωμά.

– Κατασκευή αίθουσας για τα αθλήματα αγωνιστικής γυμναστικής, ενόργανη, ακροβατική ρυθμική.

– Κατασκευή πίστας skateboard.

– Αγορά υπαίθριων οργάνων άθλησης και τοποθέτηση τους σε χώρους όπου έχουμε άθληση περιπατητών, δρομέων και παιδιών, όπως ο πεζόδρομος της τάπιας πίσω από το γήπεδο, το δάσος του Μονολιθίου κλπ.

– Δημιουργία ανοιχτών ελαφρών αθλητικών εγκαταστάσεων ανά γειτονιά και χώρο, σε συνάφεια και με το υφιστάμενο ΓΠΣ.