Αποτελεί όραμά μας η εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού και διατροφικού προτύπου, που θα βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της τροφής ως κοινωνικό αγαθό. Η ανασυγκρότηση του αγροτοδιατροφικού τομέα και η ανάδειξη του σαν βασικό μοχλό ανόρθωσης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, υπηρετεί την προστασία και στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής γεωργίας, την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων, την κοινωνική αλληλεγγύη, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (λαογραφία, πολιτισμός, διατροφικές παραδόσεις), και την ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών ενός προοδευτικού κινήματος παραγωγών και καταναλωτών. Προτείνονται οι παρακάτω άξονες:

– Ενεργοποίηση του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης στο Δήμο Πρέβεζας, που για εμάς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας, τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε την αξιοποίηση όλων των γεωτεχνικών του Δήμου.

– Υποστήριξη συνεργατισμού και δημιουργία Ομάδων Παραγωγών, με κύριο στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη δυνατότητα οργανωμένης διάθεσης των προϊόντων για το κλείσιμο της «ψαλίδας» τιμών αγρότη και καταναλωτή.
– Παραχώρηση έναντι μικρού αντιτίμου δημοτικών εκτάσεων για νέες καλλιέργειες σε συνεταιρισμούς νέων παραγωγών.

– Διερεύνηση δυνατότητας και σχετική ενημέρωση των ιδιοκτητών γεωτεμαχίων που βρίσκονται εντός της αρχαιολογικής ζώνης, για καλλιέργεια σε αυτά αρωματικών φυτών, για τα οποία δεν απαιτείται εκσκαφή πλέον των 30 εκ., και ένταξή τους σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο θα έφερνε εισόδημα στους ιδιώτες των οποίων τα γεωτεμάχια εκ των πραγμάτων παραμένουν αδρανή, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε και ένα ενδιαφέρον αισθητικά αποτέλεσμα.

– Οραματιζόμαστε και θα μελετήσουμε τη δημιουργία μιας πρότυπης Αγροτικής Αγοράς, οργανωμένης, στεγασμένης και καλαίσθητης, για την ικανοποίηση της ανάγκης των καταναλωτών για φρέσκα, ποιοτικά τοπικά προϊόντα, που ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων.

– Η Αλιεία στον Δήμο της Πρέβεζας αποτελεί παραδοσιακή επαγγελματική ασχολία. Χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι και πάλι μια επαγγελματική διέξοδος, ιδιαίτερα για τους νέους, που πλήττονται από την ανεργία. Πρέπει να γίνει συντήρηση και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών καταφυγίων για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών του Δήμου. Στήριξη του συνεταιρισμού αλιέων και μέτρα αναβάθμισης των υποδομών του δήμου από τις οποίες εξυπηρετούνται οι εγκαταστάσεις τους. Επιβάλλεται ακόμα η διερεύνηση της δημιουργίας σύγχρονης και οργανωμένης ιχθυαγοράς στην Πρέβεζα.

– Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ Πρέβεζας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από διασταύρωση του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου, θα κατανείμει ορθά τον κοινοτικό βοσκότοπο στους κτηνοτρόφους του Δήμου, ώστε να μην υπάρξει ξανά κίνδυνος απώλειας κοινοτικών ενισχύσεων των κτηνοτρόφων μας. Ταυτόχρονα θα γίνουν έργα βελτίωσης των βοσκοτόπων και κατασκευή ομβροδεξαμενών και ποτίστρων για τη στήριξη της ζωικής παραγωγής.