Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα θέμα με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες στο οποίο εμπλέκεται το σύνολο της κοινωνίας, τόσο οι θεσμοί, όσο και οι πολίτες. Παρά την ύπαρξη Εθνικού και περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης, πολύ λίγα γίνονται στις κατευθύνσεις που χαράσσονται στο σχεδιασμό αυτό για τη δική μας πόλη.
Η αύξηση της ανακύκλωσης και η παράλληλη μείωση των απορριμμάτων είναι κάτι που έχει αφεθεί στην ευαισθησία των ίδιων των δημοτών. Η διαχείριση είναι το κατεξοχήν θέμα όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο «παιδευτικός» ρόλος του Δήμου. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση ως προς την πορεία της, έστω και λίγης, ανακύκλωσης που υπάρχει (εάν υπάρχει) και φυσικά καμία προσπάθεια εκπαίδευσης των δημοτών (με συναφείς εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ακόμα και φυλλάδια) στον τομέα αυτό.
Προτείνουμε:
– Εκπόνηση Μελέτης ολοκληρωμένου τοπικού συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε συνεργασία με αντίστοιχα έργα της Περιφέρειας και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
– Υπογειοποίηση των κάδων στο ιστορικό κέντρο ως λύση στο πρόβλημα έλλειψης χώρου αλλά και προκειμένου να αναβαθμιστεί η αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος.
– Υλοποίηση κεντρικού Πράσινου Σημείου και δημιουργία Πράσινων Σημείων Συλλογής μικρής κλίμακας εντός πόλης και στις πρώην έδρες των Καποδιστριακών δήμων, προκειμένου οι δημότες να μπορούν να αποθέτουν χωριστά όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθούνται στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και δημιουργία Κινητού Εκπαιδευτικού Πράσινου Σημείου για την κατάλληλη ενημέρωση και προώθηση της δράσης.

– Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων /πράσινων αποβλήτων) .

– Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή (μέσα σε κάθε σπίτι – κήπο της περιοχής που θα επιλεγεί) με ευθύνη των ενήμερων από των Δήμο δημοτών, και ανταποδοτική πολιτική (π.χ. μείωση δημοτικών τελών). Διαχωρισμός οργανικών, χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού κλπ ανακυκλώσιμων, στο κάθε νοικοκυριό και συλλογή τους από την Υπηρεσία του Δήμου.
– Προώθηση κομποστοποίησης, μιας πολύ σημαντικής φυσικής διαδικασίας κατά την οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια ουσία, το κομπόστ, που είναι πολύ χρήσιμο για το έδαφος. Μέσα στους κάδους ο καθένας μπορεί να πετάξει τσόφλια αυγών, φλούδες από τα φρούτα και τα λαχανικά, και πολλά άλλα οργανικά υπολείμματα που καθημερινά πετάμε στα σκουπίδια. Αυτά μετατρέπονται σε λίπασμα (κομπόστ) που είναι κατάλληλο για τις γλάστρες και τους κήπους. Για την δράση προτείνεται η δωρεάν διάθεση κάδων κομποστοποίησης στους ενδιαφερόμενους δημότες, με παράλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση για τη λειτουργία και τη χρησιμότητά τους.
– Ένταξη προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία.
– Ίδρυση κατάλληλου Συντονιστικού Μηχανισμού υπεύθυνου για την οργάνωση και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, τον εκσυγχρονισμό του στόλου των απορριμματοφόρων, ανανέωση των κάδων, αύξηση και μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας.

Και το κυριότερο όλων. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών σε θέματα διαχείρισης και ανακύκλωσης, έτσι ώστε να έχουμε ενήμερους και υπεύθυνους πολίτες.
Η πόλη μας εξάλλου είναι το κοινό μας σπίτι. Aς το φροντίσουμε όλοι!

Η ενέργεια είναι πρωτίστως ένα κοινωνικό αγαθό, στο οποίο όλοι οι συμπολίτες μας πρέπει να έχουν πρόσβαση, τόσο στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας, όσο και την επιλογή τεχνολογίας που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων και των πόρων, με σεβασμό στο περιβάλλον στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με δεδομένο πως για το Δήμο αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό κόστος, είναι απαραίτητο να ληφθούν μια σειρά από πρωτοβουλίες με βασικό στόχο:

• Την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των συμπολιτών μας
• Την αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των Δήμων και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
• Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
• Την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ

Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνονται συγκεκριμένα οι ακόλουθες δράσεις με αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης:
– Δημιουργία Δημοτικού Μητρώου Ευάλωτων Καταναλωτών, στο οποίο ο Δήμος θα αναλάβει να καταγράψει τις περιπτώσεις συμπολιτών μας που ανήκουν στην κατηγορία των ενεργειακά πτωχών, με αντίστοιχη έκδοση Ειδικής Κάρτας Ευάλωτων Δημοτών (με ετήσια αναπροσαρμογή)
– Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας (με βάση το ν.4513/2018) με συμμετοχή του Δήμου και άλλων φορέων ή ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, με βασικό σκοπό αρχικά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος έως 1MWp με παράλληλη αξιοποίηση του Ενεργειακού Συμψηφισμού / Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού. Η Ενεργειακή Κοινότητα θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ρεύμα στους ευάλωτους συνδημότες μας, με την υπόλοιπη ισχύ να κατευθύνεται προς την μείωση του ενεργειακού κόστους άλλων δημοτικών κτιρίων (σχολείων κτλ.). Το κόστος αναμένεται να καλυφθεί κατά μεγάλο ποσοστό από το σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη στήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων μέσω ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ.
– Επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος όλων των δημοτικών κτιρίων (περιουσιολόγιο Δήμου) Ένταξη τους (ειδικότερα των παλαιότερων) σε πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων του ΥΠΕΝ ή άλλων διαθέσιμων προγραμμάτων και Καθορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων σε κάθε δημοτικό κτίριο/εγκατάσταση
– Δημιουργία Ενιαίου Παρατηρητηρίου Ενεργειακών Καταναλώσεων του Δήμου, όπου οι καταναλώσεις όλων των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων, σχολικών συγκροτημάτων κτλ, θα καταγράφονται σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα
– Επιτάχυνση της μετάβασης του Δήμου μας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με χωροθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και παράλληλη αύξηση της χρήσης ΑΠΕ (π.χ. φόρτιση οχημάτων μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων). Παροχή κινήτρων για τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και το ΥΠΟΙΑΝ για αντικατάσταση του στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα.
– Συνέργια μεταξύ Δήμου και πολιτών για τη Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με σκοπό τη δημιουργία ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εγκατάσταση υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον ( π.χ. σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων), τη συμμετοχή σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κ.λ.π.
Ο νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες (ν.4513/2018) αποτελεί κομβική θεσμική πρωτοβουλία στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης σε μορφές καθαρής ενέργειας και συνιστά μία μεγάλη τομή για τον τομέα της ενέργειας στην χώρα ολόκληρη. Συνεπώς ενσωματώνουμε στο πρόγραμμά μας αυτό το καινοτόμο παράθυρο ευκαιρίας για:
• την αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και για τον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού σχεδιασμού με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών
• τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, στον ενεργειακό τομέα, στο πλαίσιο ενός νέου προτύπου ανάπτυξης δομημένο σε στέρεες βάσεις, με δίκαια χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους της περιοχής μας
Έτσι λοιπόν ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών, του Δήμου ως φορέα καθώς και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. Δημιουργείται χώρος για συνέργιες και συμπράξεις και διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Όλοι έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στην Ενεργειακή Κοινότητα.