Για κάθε δραστηριότητα , πολιτιστική – οικολογική – οικονομική, τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένο εάν δεν υπάρχει ο πολίτης-δημότης.

Ένας όμως δημότης που συμμετέχει, που είναι ενήμερος, πληροφορημένος και ενεργός, ένας δημότης που τελικά θα πρέπει να αισθάνεται πως, ό,τι γίνεται, γίνεται με αυτόν και γι αυτόν. Συλλογικότητες (σύλλογοι , σωματεία κλπ.) σε πλήρη συνεργασία με την Δημοτική αρχή θα προτρέπονται σε δράσεις. Δράσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον (φυσικό και δομημένο) κλπ.

Κύριο μέλημα μας λοιπόν ο ενεργός δημότης, θεμελιώδης πυρήνας της κοινωνίας. Ο Δήμος θα πρωτοστατήσει να κάνει τα δημοτικά πράγματα υπόθεση των ίδιων των δημοτών. Και αντιστρόφως, ο Δήμος θα πρέπει να είναι πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη – σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε φάση, σε κάθε τομέα.

Μετά από διαβούλευση μεταξύ μελών της παράταξης και επαφών με ειδικούς καταλήξαμε στους ακόλουθους βασικούς άξονες δράσης :

Θα μεγιστοποιηθεί η συνεργασία με όλους τους Επιστημονικούς Φορείς της περιοχής, τις Μ.Μ.Ε., αλλά θα ζητηθεί και η συνδρομή όλων των αποδήμων Επιστημόνων με καταγωγή από την περιοχή που επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια.

Έλεγχος και συντήρηση του Συστήματος Οπτικών Ινών και περαιτέρω ανάπτυξή του.
Δημιουργία Ασύρματου Δικτύου σε όλη την πόλη.
Χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών που παρέχεται από την πολιτεία (Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud – Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.)

Βασικό μας μέλημα είναι η δημιουργία μιας συμμετοχικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης καθημερινών αιτημάτων πολιτών, επικοινωνίας, συμμετοχής και διάδρασης Δήμου-Δημότη.

Με αυτή οι δημοτικές υπηρεσίες γίνονται προσβάσιμες και αποτελεσματικές, έχοντας στο επίκεντρο το Δημότη. Θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω web χωρίς να απαιτείται καμία νέα υποδομή. Θα ενσωματώνεται εύκολα σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου και θα είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα του GDPR. Θα πρέπει να εγγυάται αξιόπιστες υπηρεσίες και τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Διαχείριση αιτημάτων & διαδραστικοί χάρτες
Θα επιτρέπει στους Δημότες να αναφέρουν γρήγορα και εύκολα τα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους (π.χ. λακκούβες, καμένες λάμπες, ογκώδη αντικείμενα κ.α.) μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή του web app, καθώς και να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις σχετικά με την πορεία επίλυσής του αιτήματός τους. Τα αιτήματα των πολιτών θα μπορούν να ανατεθούν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία, βελτιώνοντας τη διαχείριση διαθέσιμων πόρων και μειώνοντας δραστικά το κόστος λειτουργίας του Δήμου. Επιπλέον, ο Δήμος θα έχει πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα μέσα από το οποίο θα επιβλέπει και διαχειρίζεται άμεσα ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Θα βλέπει ζωντανά όλα τα αιτήματα σε έναν διαδραστικό χάρτη, αλλά και θα επικοινωνεί ζωντανά με τους Δημότες μέσα από πολλαπλά κανάλια.
Διαχείριση αιτήσεων για πιστοποιητικά και άδειες
Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ηλεκτρονικές φόρμες και αιτήσεις για διάφορες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών, αδειών, εισιτηρίων για εκδηλώσεις του Δήμου, συνδρομών για δημοτικά ωδεία, κλπ. Όπως στην περίπτωση διαχείρισης αιτημάτων, οι ηλεκτρονικές φόρμες – αιτήσεις θα μπορούν να ανατεθούν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/υπαλλήλους του Δήμου. Ειδοποιήσεις σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεων θα αποστέλλονται αυτόματα στους Δημότες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επικοινωνίας.
Πληρωμές λογαριασμών, προστίμων και συνδρομών
Οι Δημότες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές πληρωμές για πρόστιμα δημοτικής αστυνομίας, συνδρομές (παιδικοί σταθμοί, ωδεία, αθλητικά κέντρα, κλπ.) εισιτήρια εκδηλώσεων (συναυλίες, φεστιβάλ), λογαριασμούς (π.χ. Δ.Ε.Υ.ΑΠ.), κ.ά.

Αποτελεσματικές διαβουλεύσεις & δημοσκοπήσεις
Είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εργαλείο διαβούλευσης που θα επιτρέπει στο Δήμο να επικοινωνεί άμεσα με ένα μεγάλο αριθμό Δημοτών, προκειμένου να μάθει την άποψή τους για σημαντικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, εύκολα και γρήγορα. Οι Δημότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διαβουλεύσεις μέσω των social media ή της ιστοσελίδας του Δήμου. Σύντομες έρευνες και δημοσκοπήσεις θα μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν και να φτάσουν στους Δημότες μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Θα είναι ένας απλός και οικονομικός τρόπος για να συλλέξει ο Δήμος πολύτιμες πληροφορίες και να ενισχύσει τη συμμετοχή των Δημοτών του στη λήψη αποφάσεων. Ο Δήμος θα μπορεί να βλέπει ζωντανά τις απαντήσεις που έρχονται μέσω του διαχειριστικού συστήματος, το οποίο ΄θα του επιτρέπει να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις, να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει, αλλά και να αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης των Δημοτών.
Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας
Με μια πολυκαναλική προσέγγιση, τα εργαλεία επικοινωνίας θα επιτρέπουν να φτάσει το μήνυμα του Δήμου, στους Δημότες, με κάθε δυνατό μέσο. SMS, push notifications, email, μηνύματα εφαρμογής, κοινωνικά δίκτυα θα επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε με τους Δημότες μας άμεσα και αποτελεσματικά.
Ανακοινώσεις, προθεσμίες, ή ακόμα και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, θα μπορούν να δημιουργηθούν και να αποσταλούν ανά πάσα στιγμή στους Δημότες, χωρίς κόπο ή επιπλέον κόστος. Κατ’αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος θα ενισχύσει σημαντικά τον αντίκτυπο, την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας τους με τους Δημότες.
Ηλεκτρονική αποδελτίωση & διαχείριση φήμης
Το εργαλείο αποδελτίωσης και διαχείρισης φήμης (reputation management) θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το Δήμο. Θα γίνεται γνωστό τι συζητιέται για το Δήμο από τους Δημότες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο. Θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση με αναλυτικά στοιχεία και εμπλουτισμένα στατιστικά. Έτσι αποκτώντας από πρώτο χέρι γνώση της φήμης του Δήμου, θα υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης απάντησης, και αναβάθμισης της σχέσης με τους Δημότες και συνεπώς βελτιστοποίησης των υπηρεσιών.

• Ανοιχτή Διακυβέρνηση,
• Ανοιχτά Δεδομένα,
• Ανοιχτά Πρότυπα,
• Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο,
• Ανοιχτό Λογισμικό,
• Ανοιχτό Περιεχόμενο,
• Ανοιχτό Hardware.

Στόχος του φορέα αυτού, θα είναι η ένωση των δυνάμεών τους και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ικανοποιώντας μελλοντικές ανάγκες και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους. Οι βάσεις που πρέπει να τεθούν για την επιτυχημένη έκβαση του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η κλιμακωτή τεχνολογία και οι υπηρεσίες, η χρήση ανεξάρτητης τεχνολογίας, κατά την οποία κάποιος μπορεί να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες αν θεωρεί ότι είναι ώριμες οι συνθήκες, και η επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή η υιοθέτηση καλών πρακτικών δανειζόμενες από άλλα δίκτυα. Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης θα βασίζεται στην Ευρυζωνικότητα, τη διάχυση της πληροφορίας, τον έλεγχο των δεδομένων, τα πληροφοριακά συστήματα και την ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας εξ’ αποστάσεως.
Οι τομείς που θα δραστηριοποιούνται οι συνεργαζόμενες ψηφιακές πόλεις, είναι
• η Διακυβέρνηση,
• ο τουρισμός,
• υπηρεσίες διασφάλισης ποιοτικών χαρακτηριστικών,
• προστασία δεδομένων,
• διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων,
• διαδικτυακός πολιτισμός (e-culture),
• ψυχαγωγία,
• εκπαίδευση,
• πολιτική συνεργασία,
• στήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων,
• Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και άλλα.
Συνεπώς, η Πρέβεζα ως μικρή πόλη, ενδείκνυται για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων που θα την αναδείξουν ως την ανθρώπινη πόλη, υιοθετώντας έξυπνα συστήματα ικανά να δημιουργήσουν το αίσθημα του ανήκειν, της ασφάλειας, του σεβασμού και της προστασίας στους πολίτες. Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί σημαντικό εργαλείο και απαιτεί την απαραίτητη πληροφόρηση πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε νέου συστήματος. Η επίτευξη της βιωσιμότητας του νέου μοντέλου της Πρέβεζας, θα συνίσταται στον προσδιορισμό της νέας ταυτότητας και την καλλιέργεια της τάσης προς την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων και συστημάτων.

Έξυπνη πόλη, ενεργοί δημότες στην πράξη

Ενδεικτικά Χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν:
• WiFi4GR
• Έξυπνες πόλεις
• Έξυπνοι αθλητικοί χώροι
• Δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων «open malls»
• Visit Greece
• Ψηφιακές δεξιότητες