Τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Ο τουρισμός αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση και συνάμα μια μεγάλη ευκαιρία , επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πεδίο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για την περιοχή μας. Ο τόπος μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένος από τη φύση διαθέτοντας μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία που φέρει σημαντικά βάρη πολιτισμού πάνω της. Τα δάση που σταματούν πάνω στο κύμα, το γαλαζοπράσινο του Ιονίου και ο μυστηριακός Αμβρακικός κόλπος σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μοναστήρια, τους ναούς, την παράδοση τον πολιτισμό τη γαστρονομία και πολλά άλλα αποτελούν μοναδικό συνδυασμό τουριστικού προορισμού.

Η τεράστια αυτή δυναμική ως προς το φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα του τόπου μα έρχεται όμως αντιμέτωπη με άνισες και αναντίστοιχες μέχρι σήμερα επιδόσεις στον τουρισμό.

Πολλές μελέτες έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς που αναφέρουν πολύ ελκυστικούς όρους όπως “βιώσιμη και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη”, “φέρουσα ικανότητα”, “στρατηγικός σχεδιασμός” και πολλά άλλα. Γνωρίζουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Πρέβεζας όμως οι σχεδιασμοί που έχουν γίνει δυστυχώς έχουν μείνει στα χαρτιά, μιας και όπως φαίνεται δεν υπήρχε η ανάλογη πολιτική βούληση σε συνδυασμό με σημαντική έλλειψη τεχνογνωσίας για την υλοποίησή τους.

Αυτό πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε, θέτοντας τον τουρισμό ως ένα τομέα πρώτης προτεραιότητας για το Δήμο μας.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι μια τουριστική ανάπτυξη η οποία θα βασίζεται στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και του σεβασμού στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για την οικονομική αναγέννηση και τόνωση της τοπικής οικονομίας, με διασπορά του αναπτυξιακού οφέλους σε όλες τις περιοχές του Δήμου και σε όλους του πολίτες.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

Επίσης για να βελτιωθούν οι τουριστικές επιδόσεις της περιοχής μας και να ξεκολλήσουμε από τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη των ελληνικών Περιφερειών όσον αφορά στα τουριστικά μεγέθη, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη με έργα υποδομής, αλλά και με ενέργειες που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν το τουριστικό μας. Επιπλέον, η Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», θα πρέπει να έχει κομβικό ρόλο. Σίγουρα θα απαιτηθούν συνεργασίες και συστράτευση όλων των φορέων. Σε αυτό το πνεύμα, θα πρέπει να ξεκινήσει μία προσπάθεια, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, την Περιφέρεια( που υλοποιεί το εξαιρετικό πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών), το Επιμελητήριο και βέβαια με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που έχουμε την τύχη να έχουμε στην Περιφέρειά μας.

Ιδίως το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών, ενσωματώνει νέες, πρακτικές, εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν με εισροές και διαλειτουργικότητες από τις πολιτιστικές «βιομηχανίες», αναδεικνύοντας ελκυστικές περιοχές διαβίωσης για μόνιμη εγκατάσταση, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις επενδύσεων και τουρισμού. Οι πολιτιστικές διαδρομές μπορεί να προσδώσουν νέες αναγνώσεις στα μνημεία, να διασώσουν και να προβάλλουν την άυλη κληρονομιά, δημιουργώντας δίκτυα, προσφέροντας δουλειά σε δημιουργικούς ανθρώπους και σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ευρύτερου πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Για να επιτύχουμε, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, όπως το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας, αλλά και κάθε άλλη χρηματοδοτική ευκαιρία, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Το ότι ο τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα για την περιοχή μας, πρέπει να αποτυπώνεται και στους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους που θα στηρίξουν την υλοποίηση έργων και δράσεων, βάσει ενός ολιστικού σχεδιασμού.

Θα πρέπει επιτέλους η περιοχή μας να αποκτήσει όνομα και διακριτή τουριστική ταυτότητα και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και των κοινωνικών  μέσων για στοχευμένη και περισσότερο αποτελεσματική τουριστική προβολή. Οι παραπάνω στόχοι, όπως και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, είναι στόχοι εφικτοί, αρκεί η προσέγγισή τους να γίνει με μεθοδικότητα και επαγγελματισμό.

Η παράταξή μας «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», λειτουργώντας στα πολιτικά πλαίσια της ευθύνης της απέναντι στα προβλήματα του τόπου, κατέθεσε ολοκληρωμένη εισήγηση για την τουριστική προβολή της Πρέβεζας με κύριο γνώμονα τη γνώση και την εμπειρία που έχει πλέον συσσωρευτεί γύρω από τα επιμέρους εργαλεία προβολής και το βαθμό που αυτά είναι ή δεν είναι αποτελεσματικά στην προώθηση των στόχων του Δήμου. Έχει καταστεί σαφές ότι το παραδοσιακό μοντέλο τουριστικής προβολής που ακολουθήθηκε για πολλά χρόνια από τους φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης – εν μέρει ακόμη ακολουθείται – και εστιάζει στη διάθεση πολλών πόρων για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις δεν είναι αποτελεσματικό. Επίσης δεν είναι αποτελεσματική η τουριστική διαφήμιση όπως συνήθως υλοποιείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για μια αρκούντως μεγάλη καμπάνια στις αγορές-στόχους και έτσι περιορίζεται η προβολή σε κάποιες καταχωρήσεις  μικρής εμβέλειας, οι οποίες ωστόσο βαραίνουν πολύ στο συνολικό προϋπολογισμό χωρίς να έχουν κάποιον αξιόλογο αντίκτυπο στην αγορά.

Αντιθέτως, χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις στο διαδικτυακό τουριστικό μάρκετινγκ,  έχουν ανακύψει σημαντικές ευκαιρίες προβολής ενός τουριστικού προορισμού ακόμη και με ένα περιορισμένο κονδύλι.

Οι δράσεις που προτείνονται από την παράταξη μας, «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχουν ως στόχο την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος του τουριστικού προϊόντος της Πρέβεζας.

Για την παράταξη «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»:

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

 

Θανάσης Ανωγιάτης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ_24-01-2020