ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΘΗ (ΑΝΘΗ)

ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ 4 ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΒΙΟΛΟΓΊΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΑΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-20 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ‘ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ’

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ