Οι θέσεις της παράταξής μας στα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 2020

Αναφορικά με το Θέμα της Ανέγερσης του νέου Μουσικού Σχολείου θεωρούμε πως τόσο μεγάλης σημασίας θέματα θα πρέπει να συζητούνται στο Υπέρτατο Όργανο του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία όλων των ενδιαφερομένων φορέων (γονέων μαθητών καθηγητών κ.α.) ώστε το σώμα να μπορέσει να διαμορφώσει σφαιρική άποψη γύρω από το θέμα αλλά και για λόγους στοιχειώδους Δημοκρατικής λειτουργίας. Παρόλα αυτά έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
1. Έχει παρέλθει πολύς χρόνος, με αλλεπάλληλες ανταλλαγές εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ αλλά ουσιαστικά ακόμη και σήμερα βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο.
2. Θεωρούμε πως θα πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με το θέμα της χωροθέτησης και μιας και από ότι φαίνεται, δεν υπάρχουν μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης δημοτικά οικόπεδα που να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, συντασσόμαστε αναγκαστικά με τη λύση της χωροθέτησης στο Μύτικα.
3. Εκείνο που θεωρούμε πως προέχει, είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου μέσα από αδιαμφισβήτητα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του ΠΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου πως για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου αποτελεί το πρώτο έργο σε προτεραιότητα. Αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό είναι να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέσω ΚΤΥΠ, η οποία άλλωστε είναι και δυνητικός δικαιούχος στο ΕΣΠΑ 2021-2027, έτσι ώστε το έργο να καταστεί ώριμο και με το άνοιγμα του ΠΕΠ να υποβληθεί.
4. Γνωρίζοντας όμως και από την μέχρι τώρα εμπειρία μας πως οι διαδικασίες μέσω ΚΤΥΠ δεν είναι και οι πιο ταχείς θα μπορούσαμε υπό προϋποθέσεις, να εξετάσουμε την ένταξη του έργου, τόσο όσον αφορά την μελέτη αλλά και την κατασκευή σε επόμενη πρόσκληση του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, και με δεδομένο πως η ένταξη του έργου εξασφαλίζει την ολοκλήρωσή του στο σύνολο του έργου, αρκεί η απάντηση της ένταξης ή μη του έργου να είναι σύντομη και σίγουρα όχι μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021.
5. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δράσουμε τάχιστα έτσι ώστε μέσω ΚΤΥΠ να προχωρήσουν οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου και να είναι έτοιμο υποβληθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Θα απαιτηθεί βέβαια σε αυτήν την περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να υπερβούν εαυτούς ώστε να επιταχυνθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, οι οποίες έχουν αναλυτικά περιγραφεί στην αλληλογραφία των τελευταίων ετών.
Για τους ανωτέρω λόγους λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ της εισήγησης με τις επιφυλάξεις που καταγράψαμε όσον αφορά την έγκριση και τις προτάσεις μας αν απορριφθεί η ένταξη του έργου στο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Αναφορικά με το θέμα «Έγκριση Όρων Διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού Φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας» ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 8.956.139 € (όταν σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ο οδοφωτισμός για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα στοίχιζε στο Δήμο 4.200.000 €) , η τακτική της Δημοτικής Αρχής να συγκαλέσει εν μέσω εορτών την Οικονομική Επιτροπή ζητώντας από τα μέλη της να μελετήσουν μια σειρά μακροσκελών εισηγήσεων, το περιεχόμενο των οποίων ήταν κυρίως τεχνοοικονομικό και το οποίο δεσμεύει το Δήμο για την επόμενη 12ετία, για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι η έχει απαξιώσει εντελώς την ουσία της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.
Γιατί άραγε η οικονομική επιτροπή του Δήμου καλείται να λάβει μια τόσο σημαντική απόφαση αιφνιδιαστικά, με πολύ σφιχτά χρονικά περιθώρια και μετά τη λήψη της απόφασης από την Περιφέρεια για τη δημοπράτηση του έργου;
Που πήγαν άραγε οι δεσμεύσεις για πλήρη ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για κάθε βήμα ενός τόσο μεγάλου έργου;
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, και εν γένει ο Δήμος, μετατρέπεται σε χειριστή σφραγίδας και για το έργο αυτό.
Όμως για να συζητήσουμε και επί της ουσίας σας ερωτούμε:
Τι άλλαξε στα τεύχη δημοπράτησης;
Ποια η θέση των υπηρεσιών του Δήμου και που είναι οι εισηγήσεις τους; (έχετε άραγε π.χ. καταθέσει ποτέ προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση της οικονομικής Υπηρεσίας; )
Τι ακριβώς γνωρίζει για το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου ο Δήμος και οι υπηρεσίες του;
Έχει προσδιορίσει με ακρίβεια ο Δήμος για το έργο αυτό τον σκοπό, την επιδίωξη, τον οικονομικό στόχο;
Για τους ανωτέρω λόγους και σε συνέχεια των προηγούμενων τοποθετήσεων της παράταξης αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο καταψηφίζουμε την εισήγηση.
Οι απόψεις της παράταξης μας να γραφτούν στα πρακτικά της οικονομικής Επιτροπής