ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Ένα ακόμη οικονομικό βάρος προστίθεται στις πλάτες των δημοτών μας.

Η Κυβέρνηση παρά την αντίθεση της ΚΕΔΕ που ζήτησε την αναστολή επιβολής του τέλους ταφής, τουλάχιστον ως το 2023, προχώρησε στην ενεργοποίηση του άρθρου 38 του Νόμου 4819/2021, και ζητάει από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της χώρας να προβούν σε άμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού και να εντάξουν στην τιμολογιακή τους πολιτική το «Τέλος Ταφής».

Το διόλου ευκαταφρόνητο αυτό τέλος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 1/1/2022 και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μάλιστα ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου

Η κυβέρνηση λοιπόν επιβάλει ακόμη ένα άδικο τέλος στους Δήμους, τα οικονομικά των οποίων είναι σε τραγική κατάσταση, χωρίς μάλιστα να πετυχαίνουν κανένα περιβαλλοντικό κέρδος. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που εκτοξεύονται οι δαπάνες των Δήμων λόγω της εκτίναξης των τιμών της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση καταργεί αναδρομικά την εισφορά κυκλικής οικονομίας που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ως τμήμα της τιμολογιακής πολιτικής που έπρεπε να εφαρμοστεί από 1/1/2020. Η εισφορά κυκλικής οικονομίας ήταν μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία (2018), είχε την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΚΕΔΕ, και έδινε κίνητρα στους Δήμους για να ενισχύσουν την ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή, μειώνοντας έτσι το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων

Η Ήπειρος δεν αποτελεί εξαίρεση καθώς το συνολικό κόστος για το «τέλος ταφής» σε περιφερειακό επίπεδο υπολογίζεται ότι θα φθάσει ετησίως το 1.100.000  ευρώ από το οποίο περίπου 110.000 ευρώ είναι περίπου η επιβάρυνση  που  αντιστοιχεί στο Δήμο Πρέβεζας και φυσικά στους δημότες του.

Μία επιπλέον αρνητική αλλαγή από την κυβέρνηση είναι ότι βάσει των προβλέψεων του Ν. 4819/21, το 1.100.000  ευρώ των Δήμων της Ηπείρου θα το διαχειριστεί ο ΕΟΑΝ (Οργανισμός Ανακύκλωσης), που αποτελεί εστία πολλαπλών σκανδάλων και αδιαφάνειας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αντίθετα, με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο το 1.100.000  ευρώ θα γύριζαν στους Δήμους, για να χρηματοδοτήσουν την ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή!

Έτσι με την κατάργηση της εισφοράς κυκλικής οικονομίας, η κυβέρνηση κατορθώνει να μετατρέψει μια αναλογική και ολοκληρωμένη διαδικασία σε τιμωρία των ήδη πληττόμενων νοικοκυριών και επαγγελματιών από την υγειονομική, οικονομική και ενεργειακή κρίση.

Το τέλος ταφής λοιπόν χωρίς κίνητρα ανακύκλωσης και ανάκτησης γίνεται, πρακτικά, «τέλος υπέρ καύσης», αποτελώντας κίνητρο μόνο για τους εργολάβους. Η ανακύκλωση τελικά ναρκοθετείται για να κερδίζουν κάποιοι εκατομμύρια, και το αποτέλεσμα θα είναι αποκλειστικά και μόνο ένα ακόμα δυσβάσταχτο χαράτσι που θα επιβληθεί στους ήδη αδύναμους και αφυδατωμένους προϋπολογισμούς των Δήμων, που φυσικά θα μεταφερθεί, μέσω των δημοτικών τελών, σε όλους τους δημότες.

Το μεγάλο ζήτημα ειδικά, για την περιοχή μας, που ενώ υπάρχει πρωτοφανής διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ των δυο βαθμών της αυτοδιοίκησης, με αφορμή την μεταφορά του Υπολείμματος, η οποία αυθαίρετα, γίνεται από την Περιφέρεια ενώ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦοΔΣΑ, είναι η τελική σύγκλιση όλων  (Περιφέρεια, Δήμων και ΦοΔΣΑ) στην πλήρη αποδοχή της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης απορριμμάτων, με ότι αυτή συνεπάγεται τόσο σε κόστος όσο και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Δημοτική Παράταξη «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» δεσμεύεται να  συστρατευτεί, με όλες τις αυτοδιοικητικές,  επιστημονικές, κοινωνικές δυνάμεις και με όλες τις κινήσεις πολιτών για την ανατροπή αυτής της απόφασης και την εφαρμογή μιας δίκαιης, αναλογικής και διαφανούς τιμολογιακής πολιτικής που θα μεγιστοποιεί τη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Στροφής στο Μέλλον»

 

Ευκλείδης Φονταράς

Βασίλης Κωστούλας

Αθανάσιος Ανωγιάτης

Παναγιώτης Λελοβίτης