Τουρισμός στην περιοχή μας, η επόμενη μέρα μετά την πανδημία

Η πανδημία του κορωνοϊού απειλεί την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν πλήττονται φυσικά μόνο οι πολίτες, αλλά κυρίως όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουρισμό, ο οποίος για την περιοχή μας είναι μια από τις κύριες πηγές εσόδων.

Η παράταξή μας λοιπόν, για το ιδιαίτερα σοβαρό αυτό θέμα, που απειλεί την τοπική οικονομία και τους πολίτες της θα επιχειρήσει να καταθέσει μια σειρά από επεξεργασμένες και ρεαλιστικές προτάσεις (όπως άλλωστε πράττει μέχρι σήμερα σε όλα τα θέματα που απασχολούν το Δήμο), που θα συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο και θα βοηθήσουν στην εύρεση λύσεων.

Εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως η επόμενη μέρα, μετά την Πανδημία, θα είναι εντελώς διαφορετική.

Νέες συμπεριφορές των τουριστών, νέες προτεραιότητες, νέες προσεγγίσεις, νέες επιρροές, νέοι τρόποι επικοινωνίας, όλα αλλάζουν

Όλα αυτά νομοτελειακά  οδηγούν στην αναγκαιότητα του επανασχεδιασμού της στρατηγική μας.

Αν θεωρήσουμε ότι για το Δήμο μας ,τη βάση συζήτησης αποτελεί το ψηφισθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο πρόγραμμα Τουριστικής προβολής θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άμεση αναθεώρησή του και την υιοθέτηση άμεσων και αποτελεσματικών δράσεων μερικές από τις οποίες αναφέρουμε παρακάτω:

  1. Να ενεργοποιηθούν όλες οι θεσμικές δυνάμεις της περιοχής και να εντείνουν την πίεσή τους στον ΕΟΤ ώστε, το αμέσως επόμενο διάστημα, η περιοχή του Δήμου Πρέβεζας να αποτελεί μέρος της τουριστικής προβολής που θα διεξάγει ο ΕΟΤ. Άμεση πρέπει να είναι η δυναμική συνδρομή του Οργανισμού στην ανάδειξη και προβολή του προορισμού Πρέβεζα.
  2. Να ξεκινήσει στοχευμένη καμπάνια προβολής με την συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού – ΕΟΤ. Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (13/4/2020 άρθρο 69ο) αναφέρεται πως «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» με απευθείας ανάθεση και, πάντως, τηρούμενης κανονικά της διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συμβάσεις μετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά προτεραιότητα έγκριση, εφόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις.»

Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την ανωτέρω ειδική διάταξη (παρότι η παράταξή μας θεωρεί την συγκεκριμένη διάταξη φωτογραφική και ελεγχόμενα νόμιμη) θα μπορούσε ο Δήμος, συνάπτοντας παρόμοιες συμβάσεις, και σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής αλλά και των εκπροσώπων των φορέων του Τουρισμού στην περιοχή, να καθορίσει άμεσα το περιεχόμενο και τους αποδέκτες της καμπάνιας, η οποία θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, ώστε να δώσει άμεσα αποτελέσματα. Ενδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι:

  • Η μεγάλη ακτογραμμή της περιοχής ( από Κυανή Ακτή έως και το Βράχο), που επιτρέπει την ασφαλή και με άνεση κολύμβηση πολύ μεγάλου αριθμού τουριστών, καλύπτοντας ακόμη και τους ιδιαίτερα αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς που έχουν θεσπιστεί.
  • Η ασφαλής και άνετη προσέγγιση στην περιοχή τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.
  • Το ιδιαίτερα πλούσιο πολιτιστικό – ιστορικό και περιβαλλοντικό φορτίο της περιοχής το οποίο εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο στο μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αλλά και διεθνούς Τουριστικής Αγοράς.
  • Ο γαστρονομικός πλούτος της περιοχής ο οποίος είναι ένας ανεξερεύνητος θησαυρός που πρέπει πάση θυσία να αναδειχτεί.
  1. Ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής να συμμετάσχουν στην διεκδίκηση Προγραμμάτων επιδότησης εργασίας και εργαζομένων: Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω επιδότησης εργοδοτικών εισφορών και συμπληρωματικών επιδομάτων. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι δεδομένου ότι πολλές από τις εποχικές επιχειρήσεις δε θα καταφέρουν να λειτουργήσουν φέτος, μεγάλο μέρος των εργαζομένων του τουρισμού, θα παραμείνει άνεργο. Χρειάζεται λοιπόν δίχτυ προστασίας και διεύρυνση του ταμείου ανεργίας.
  2. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου να προκληθεί επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ ώστε να υπάρξει η δυνατότητα επιδότησης επιλέξιμων επενδύσεων κατασκευών, τεχνολογίας και υπηρεσιών, για όλα τα μεγέθη τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω προτάσεις είναι μόνο ενδεικτικές και ουσιαστικά προσπαθούν να θέσουν μια αρχική βάση συζήτησης, αλλά και να προκαλέσουν μια ευρύτερη κινητοποίηση από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τον Τουρισμό.

Τέλος η Παράταξή μας τόσο στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της Δημοκρατίας αλλά και της πρόκλησης δράσεων θετικής εξωστρέφειας επιθυμεί να καταθέσει μια πρόταση αναφορικά με τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην εποχή των απαγορεύσεων Δημοσίων Συνεδριάσεων λόγω πανδημίας. Παρότι θεωρούμε πως η σύγκλιση του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης είναι σαφώς προτιμότερη και δημοκρατικότερη, από την άχαρη έγκριση δια περιφοράς των αποφάσεων, δεν παύει να είναι μια διαδικασία έκτακτη, που δυστυχώς αποκλείει αρκετούς συναδέλφους αλλά και δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη δημοσιότητα και διαφάνεια. Έτσι λοιπόν προτείνουμε μια από τις επόμενες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει χώρα σε ανοιχτό χώρο, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και εφόσον φυσικά αυτό είναι τεχνικά εφικτό, έχοντας πανηγυρικό χαρακτήρα και να διεξαχθεί στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νικόπολης με την απαραίτητη Πανελλήνια δημοσιότητα.

Ας το σκεφτούμε…

 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»