Σχετικά με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας την 26-2-2021 αντί να γίνει μια πανηγυρική συνεδρίαση σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής που εδρεύει στην πόλη μας αλλά και τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία του και πως αυτά θα μεγιστοποιηθούν, αναγκαστήκαμε να συμμετάσχουμε σε μια συνεδρίαση αγωνίας αναφορικά με το μέλλον του Τμήματος στην πόλη μας.

Κύριος υπεύθυνος για αυτό είναι η πρόσφατα ψηφισθείσα, με το Νομοσχέδιο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη, κυβερνητική επιλογή της “εισαγωγής ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια”, η οποία σύντομα θα αρχίζει να παράγει τα καταστροφικά της αποτελέσματα. Είχε ήδη επισημανθεί ότι η εφαρμογή της θα επιφέρει σημαντική μείωση των εισακτέων φοιτητών σε βάρος των περιφερειακών Α.Ε.Ι.. Έξι (6) πανεπιστημιακά τμήματα δεν θα έχουν καθόλου εισακτέους, ενώ 139 τμήματα σε όλη τη χώρα θα υποστούν μεγάλες απώλειες και θα οδηγήσει περίπου 25.000 νέους ανθρώπους εκτός δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εξισώνει τα πτυχία των Ιδιωτικών Κολεγίων, με αυτά των Πανεπιστημίων και οδηγεί μόνο όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, να ενταχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ανάμεσα στα Τμήματα που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα είναι και το Τμήμα της Πρέβεζας, όπως άλλωστε τόνισε και ο πρύτανης: “… 2 Τμήματα, αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα, καθώς θα χάσουν πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών. Ένα εξ αυτών δυστυχώς είναι και το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, που λειτουργεί στην Πρέβεζα.” Φτάνουμε λοιπόν με το νέο Νόμο, το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής το οποίο έχει σύγχρονες υποδομές και οργάνωση, πλήρες πρόγραμμα σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα, επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό και ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό , με μεγάλη ζήτηση να κινδυνεύει.

Οι παραπάνω εξελίξεις είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της κυβερνητικής εμμονής να θεσπιστεί ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ με άμεση επίδραση στην Τοπική κοινωνία μας.

Εκείνο που θεωρούμε πως πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να υπάρξει πραγματική συ στράτευση (λόγων και έργων) όλων των φορέων της περιοχής στην κατεύθυνση της στήριξης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες και ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Στο πνεύμα των ανωτέρω καταθέτουμε λοιπόν τις παρακάτω προτάσεις μας αναφορικά με το Πανεπιστημιακό Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής που εδρεύει στην πόλη μας:

  1. Πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες παρέμβασης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ώστε να μην εφαρμοστούν οι σχεδιαζόμενες αλλαγές που πλήττουν την λειτουργία του Τμήματος.
  2. Θα πρέπει να διεκδικηθεί σθεναρά η περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος αλλά και να προχωρήσει η δημιουργία δεύτερου Τμήματος στην Πρέβεζα με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας της σχολής, γεγονός που ενισχύεται ιδιαίτερα από την ύπαρξη όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών υποδομών, ενέργειες που τελικά θα καταστήσουν Ακαδημαϊκά «ελκυστική» την περιοχή μας και θα ξεφύγουμε από τη μέγγενη του Νόμου Κεραμέως.
  3. Να εξεταστούν με ιδιαίτερη σοβαρότητα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς οι δυνατότητες χρηματοδότησης κατασκευής υποδομών φοιτητικής μέριμνας (εστιών και εστιατορίου).
  4. Με την πρόσφατη αναβάθμισή του σε Πανεπιστημιακό, το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής θα πρέπει να παίξει πιο έντονο και παρεμβατικό ρόλο στα δρώμενα της περιοχής μας. Να ενδυναμωθεί η μικρή ,ομολογουμένως, διασύνδεση του τμήματος με την τοπική κοινωνία μέσω κοινών δράσεων, πολιτιστικών – ακαδημαϊκών εκδηλώσεων, με τη λειτουργία εντευκτηρίου-στεκιού για τους φοιτητές σε χώρο στην πόλη, με στόχο την αλληλεπίδραση, σε όλα τα πεδία, μεταξύ της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.
  5. Η Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με το Δήμο Πρέβεζας θα πρέπει να συνοδευτεί από πραγματική εμπλοκή του Ιδρύματος στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου μας αλλά και στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου μας.
  6. Να διεκδικηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η ενίσχυση του Τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό.
  7. Να γίνουν γενναίες μειώσεις στους λογαριασμούς Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΠ) των φοιτητών του Τμήματος.
  8. Να εξεταστεί η δυνατότητα επιδότησης ενοικίου σε φοιτητές και διδάσκοντες
  9. Σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ να παγιωθεί η συγκοινωνιακή διασύνδεση με το Τμήμα με σημαντική αύξηση του αριθμού των δρομολογίων.

 

Πρέβεζα 3/3/2021

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Στροφής στο Μέλλον