Σχετικά με διαγωνισμό για οδοφωτισμό

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώνουμε πως έρχεται ξανά ως θέμα στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, η έγκριση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» το οποίο στις 14-5-2021 είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή με τις ψήφους της πλειοψηφούσας (ελέω Θεοδωρικάκου…) παράταξης του Δημάρχου.

Τι άλλαξε άραγε στα τεύχη δημοπράτησης και απασχολεί το εν λόγω θέμα ξανά την Οικονομική Επιτροπή; 

Ελπίζουμε αυτό που άλλαξε να μην είναι το ποσό που αναγράφεται στο εξώφυλλο της διακήρυξης ως εκτιμώμενη αξία του έργου το οποίο ανέρχεται στα 15.447.592 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24.%) και να είναι απλό τυπογραφικό λάθος αλλά να ισχύει το (επίσης εξαιρετικά υπερκοστολογημένο) 7.222.693 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24.%), το οποίο αναφέρεται στο σώμα της διακήρυξης ( στη σελίδα 7 και αλλού).

Αλήθεια κάθε φορά που έρχεται το θέμα για έγκριση, έχει πραγματική εικόνα ο Δήμος Πρέβεζας για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται ή απλώς επικυρώνει τα έγγραφα που του παραδίδονται;

Υπάρχει άραγε καταγεγραμμένη επίσημη θέση των υπηρεσιών του Δήμου και οι εισηγήσεις τους για το θέμα; (έχει άραγε κατατεθεί ποτέ προϋπολογισμός χωρίς την εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας;).

Έχει προσδιορίσει μέχρι σήμερα ο Δήμος με ακρίβεια για το έργο αυτό, τον σκοπό, την επιδίωξη και τον οικονομικό στόχο που στοχεύει ή συνεχίζει να αφήνει αναπάντητα ερωτηματικά;

Πάγια θέση της παράταξής μας είναι πως δεν είναι δυνατόν να συζητείται επί της ουσίας, τόσο σημαντικό έργο για το Δήμο, που θα δεσμεύσει τις επόμενες τρείς Δημοτικές Αρχές για την επόμενη 12ετία και ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 8.956.139 € (όταν σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ο οδοφωτισμός για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα στοίχιζε στο Δήμο 4.200.000 €), μόνο στην Οικονομική Επιτροπή όπου οι συσχετισμοί είναι δοτοί και προκαθορισμένοι, χωρίς καμμιά δυνατότητα διαλόγου και αρνούμενη η Δημοτική Αρχή επίμονα, παρά την απαίτηση σύσσωμης σχεδόν της αντιπολίτευσης, να τεθεί το θέμα ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, και εν γένει ο Δήμος, δυστυχώς μετατρέπονται σε διεκπεραιωτές – χειριστές σφραγίδας  και ουσιαστικά χάνουν το Δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό ρόλο τους.