ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΣΤΗΝ 3η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ. Β. Α. Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Κίνησης «Στροφή στο Μέλλον» αποτελούμενη από τον επικεφαλής της παράταξης Ευκλείδη Φονταρά και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, Αθανάσιο Ανωγιάτη, Χαράλαμπο Μακρή και Μαριάννα Λόη, συμμετείχε την Πέμπτη 18-4-2019 στην 3η φάση της δημοσίας διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πρέβεζας.

Η Δημοτική Κίνηση «Στροφή στο Μέλλον» υιοθετεί πλήρως τους στόχους και την στρατηγική του ΣΒΑΚ, το οποίο ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές. Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων, για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς το δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων και έχει ως στόχο να:
• διασφαλίσει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους,
• αυξήσει την ασφάλεια (safety and security) των χρηστών του,
• μειώσει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας,
• βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών και να,
• αυξήσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Η παράταξή μας δεσμεύεται για την διαρκή της προσήλωση της στους ανωτέρω στόχους και την κατάθεση όλων των δυνάμεών της, στην κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του ΣΒΑΚ.

 

Πρέβεζα 19/4/2019

Το Γραφείο Τύπου