Ο Ευκλείδης Φονταράς στον Prisma 91,6: “Το σχέδιο της μελέτης του master plan που έχει κατατεθεί κατά την γνώμη μου δεν προτείνει δύο λύσεις αλλά μία- ” όλες οι προτάσεις για το master plan πρέπει να πάνε στην επιτροπή δημόσιας διαβούλευσης…”