Οι θέσεις της παράταξής μας στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 2020

Θέμα 1ο. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.

Δεν έχουμε λάβει εισήγηση συνεπώς δεν το ψηφίζουμε.

Θέμα 2ο. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου ΔΛΤ Πρέβεζας – Καθορισμός ύψους αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις μελών Δ.Σ. ετών 2019-2020.

Πάγια θέση της παράταξής μας είναι η μη αποδοχή αποζημίωσης για συμμετοχή μας σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών των Δήμων και λοιπών φορέων του δημοσίου. Θεωρούμε ότι εκτός των προέδρων που πιθανώς ασχολούνται με πλήρες ωράριο στις παραπάνω θέσεις, τα υπόλοιπα μέλη δεν θα πρέπει να αμείβονται. Έτσι η πρότασή μας είναι η μη κατάθεση αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου.

Θέμα 3ο. Διόρθωση της αριθμ. 86/2020( ΑΔΑ: 6ΡΙΔΩΞΧ-ΖΡΒ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ως προς το άρθρο 1 και το Φορέα Υλοποίησης του έργου:«Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς».

Συμφωνούμε.

Θέμα 4ο. Έγκριση ανανέωσης Σύμβασης Συνεργασίας με Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για το έτος 2021.

Συμφωνούμε.

Θέμα ;  «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΧΟΥ-ΛΥΓΙΑΣ»

Συμφωνούμε.

Θέμα ; «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ».

Συμφωνούμε.

Π.Η.Δ. 1

Αναφορικά με το θέμα αυτό θεωρούμε πως ο τρόπος και ο χρόνος εισαγωγής του στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η απουσία εισήγησης από πλευράς Δήμου δεν μας αφήνουν περιθώρια διαμόρφωσης ουσιαστικής και τεκμηριωμένης θέσης.

Ως εκ τούτου ζητάμε την αναβολή του θέματος ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις παρατάξεις να μελετήσουν επαρκώς το θέμα.

Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουμε παρών.

Τέλος για άλλη μια φορά καταγγέλλουμε ως αντιδημοκρατική, απαράδεκτη και προσβλητική για τον δημότη και τους εκπροσώπους του την δια περιφοράς σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου και καλούμε το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΔΣ να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε αυτή να είναι η τελευταία τέτοιου είδους σύγκληση του Οργάνου.

Σε διαφορετική περίπτωση θα επανεξετάσουμε την στάση μας και την συμμετοχή μας σε τέτοιες διαδικασίες.