Θανάσης Ανωγιάτης: “Η απαξίωση της Δημοκρατικής συλλογικής λειτουργίας συνεχίζεται στα όργανα του Δήμου Πρέβεζας”

Η παράταξη «Στροφή στο Μέλλον» θεωρώντας πως ο Τουρισμός αποτελεί ισχυρό αναπτυξιακό πυλώνα για την περιοχή μας, συμμετέχει στην λειτουργία της της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, με αίσθημα ευθύνης και πιστή στις προγραμματικές αρχές της, καταθέτοντας συγκεκριμένες και συνολικές προτάσεις, όπως άλλωστε κάνει σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές που εκπροσωπείται.

Δυστυχώς όμως η Επιτροπή αντί να έχει το ρόλο του διαμορφωτή της Τουριστικής Στρατηγικής του Δήμου Πρέβεζας χρησιμοποιείται μόνο για την επικύρωση ειλημμένων αποφάσεων και υλοποιημένων δράσεων Δημοσίων σχέσεων της Δημοτικής Αρχής, σχετικά μεγάλου κόστους, απαξιώνοντας τη δημιουργική της λειτουργία και το θεσμικό της ρόλο.

Η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής λοιπόν τι ακριβώς ρόλο έχει;

Του κομπάρσου;

Της επικύρωσης των δράσεων της Δημοτικής Αρχής;

Εμείς θα συνεχίσουμε με στάση υπεύθυνη και εποικοδομητική καταθέτοντας τις προτάσεις μας και για την Τουριστική προβολή του 2021, όμως θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, ξεκινώντας από την λειτουργία της τουλάχιστον μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή όλων των φορέων της περιοχής.

Συνεδριάσεις δια περιφοράς, όπου η μη αποστολή απάντησης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος θα ληφθεί ως θετική ψήφος, όπως η τελευταία απέχουν πολύ από την στοιχειώδη Δημοκρατική λειτουργία.

Σεβόμενοι τους Πολίτες του Δήμου Πρέβεζας αλλά και τις αρχές μας, θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε με σαφήνεια, καθαρότητα, εντιμότητα κάνοντας την τεκμηριωμένη κριτική μας αλλά και καταθέτοντας την συνολική πρότασή μας με συνέπεια και συνέχεια.

Για την παράταξη «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

 

Θανάσης Ανωγιάτης

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Καθώς η φετινή τουριστική χρονιά ολοκληρώθηκε με σημαντικές απώλειες για τον κλάδο και για την ελληνική οικονομία γενικότερα, εξαιτίας των επιπτώσεων από τον COVID-19, είναι σκόπιμη η αναμόρφωση του σχεδιασμού της Τουριστικής Στρατηγικής για το Δήμο Πρέβεζας με βάση τα νέα δεδομένα. Στις νέες συνθήκες λοιπόν της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, θα πρέπει να απαντά το πλάνο τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας για το 2021, με στόχο η περιοχή μας, να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις, στη μετά COVID-19 εποχή.

Στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία από την πανδημία COVID-19, η οποία έχει φέρει αλλαγές στις συνήθειες και στα κριτήρια επιλογής του προορισμού των εν δυνάμει ταξιδιωτών, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο το νέο πλάνο δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας για το 2021.

Πεποίθησή μας είναι πως ο Δήμος Πρέβεζας μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και τάσεις της τουριστικής αγοράς, καθώς διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού, στην μετά COVID-19 εποχή.

Στις συνθήκες που διαμορφώνονται στόχος του Δήμου Πρέβεζας θα πρέπει να είναι η περαιτέρω επέκταση του αποτυπώματος αναγνωσιμότητας της περιοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και η ενίσχυση των επαφών με τους επαγγελματίες των χωρών, στις εκθέσεις των οποίων, συμμετέχει τα τελευταία χρόνια.

Πιστεύουμε πως τα κύρια στοιχεία του νέου σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής για το 2021 θα πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής:

 • Όλες οι κύριες αγορές διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο Ακτίου θα πρέπει να αποτελούν στόχο του προγράμματος τουριστικής προβολής.
 • Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην εσωτερική αγορά, αλλά και στη Βαλκανική αγορά, προκειμένου ο Δήμος Πρέβεζας να επωφεληθεί τουριστικά από την ολοκλήρωση των κύριων εθνικών οδικών αξόνων. Η έμφαση στη βαλκανική αγορά αποτελεί πάγιο αίτημα και των τοπικών φορέων τουρισμού.
 • Θα πρέπει να ενσωματωθούν στην τουριστική προβολή του Δήμου τα τοπικά προϊόντα μέσω του σχεδιασμού ειδικού πλάνου ανάπτυξης της γαστρονομίας ως τουριστικού προϊόντος και της συμμετοχής σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σημαντικών εταιρειών παραγωγής αντίστοιχων προϊόντων.
 • Θα πρέπει να ενσωματωθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό οι νέες τεχνολογίες σε δράσεις τουριστικής προβολής.
 • Θα πρέπει να υλοποιηθεί μια νέα πολιτική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού ως προς τις πολιτικές προτεραιότητες και στόχους τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας.

Οι δράσεις του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του δήμου μας μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, συνοπτικά θα πρέπει να αφορούν:

Προβολή µε κλασικά μέσα, δηλαδή προβολή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, μόλις αυτές επιτραπούν και πάντα µε συμπληρωματικές δράσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης του προορισμού εντός και εκτός των εκθέσεων. Επίσης θα πρέπει να υποστηριχθεί η φιλοξενία δημοσιογραφικών ομάδων.

Θα πρέπει να παραχθεί νέο έντυπο υλικό προβολής του προορισμού και θα διαφημιστεί ο προορισμός σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τέλος θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί ενισχυμένα η Ψηφιακή προβολή. Αυτό θα πρέπει να γίνει µε ολοκληρωμένες καμπάνιες διαδικτυακής προώθηση στο Facebook και στο instagram στοχεύοντας στην ανάδειξη του προορισμού την Άνοιξη, το Καλοκαίρι αλλά και την περίοδο του Φθινοπώρου.

Τέλος, θα πρέπει δημιουργηθούν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα µε τουριστική πληροφορία.

Θα πρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη και βελτίωση των ακτών κολύμβησης και η τουριστική πληροφόρηση και υποδοχή των επισκεπτών.

Ακολουθούν κωδικοποιημένες οι δράσεις Τουριστικής Προβολής σε επίπεδο αξόνων:

Προβολή µε κλασικά μέσα

 1. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
 2. Συμπληρωματικές δράσεις και Εκδηλώσεις εντός του χώρου εκθέσεων
 3. Προβολή σε χώρες του εξωτερικού και σε πόλεις του εσωτερικού – εκτός εκθέσεων
 4. Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε B2B workshops, επαγγελματικά ταξίδια παρουσίασης, εκδηλώσεις παρουσίασης προορισμού
 5. Φιλοξενίες και δημόσιες σχέσεις
 6. Παραγωγή και εκτύπωση έντυπου υλικού τουριστικής προβολής
 7. Παραγωγή και προμήθεια μέσων προβολής, υλικού marketing και δώρων
 8. ∆ιαφημιστικός χώρος και χρόνος σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά κλπ), υπαίθρια διαφήμιση και σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης κοινού

Ψηφιακή προβολή

 1. Ανακατασκευή και εμπλουτισμός της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου
 2. Εμπλουτισμός περιεχομένου σε φωτογραφικό υλικό, κείμενα και βίντεο
 3. Παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής / διαφημιστικών Spots
 4. Παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής / παρουσιάσεων
 5. Διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης
 6. Διαδικτυακή προβολή, διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, µε ηλεκτρονικές σελίδες και στις σελίδες του προορισμού

 

Εμπλουτισμός παρεχόμενων υπηρεσιών / Νέες δράσεις

 1. Βελτίωση της πληροφόρησης: Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής για κινητά τηλέφωνα
 2. Πληροφόρηση – στήριξη δικτύου
 3. Βελτίωση Ακτών – οργάνωση, υποστήριξη και βελτίωση/ανανέωση εξοπλισμού
 4. Το μονοπάτι του πολιτισμού – σύνδεση πεζοπορίας και πολιτιστικών στοιχείων

Υποστήριξη

 1. Έρευνες
 2. Αξιολόγηση – παρακολούθηση

Σε κάθε περίπτωση οι ολοκληρωμένες προτάσεις που κατατέθηκαν πέρυσι από την παράταξή μας ( και λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν) είναι επίκαιρες και εξειδικευμένες ( https://www.strofistomellon.gr/tourism2020/ ) και μπορούν να αποτελέσουν μια βάση συζήτησης.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως μια σειρά από έργα με έμφαση στην καινοτομία, τα οποία έχουν προταθεί από την παράταξή μας, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσω της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τελική ημερομηνία κατάθεσης πρότασης την 31/03/2021. (https://kedke.gr/wp-content/uploads/2020/10/PROSKLISI_AT08_SMART-1.pdf )

Ο Δήμος Πρέβεζας είμαστε πεπεισμένοι πως έχει καθήκον να ασχοληθεί και με τους εργαζόμενους αλλά και τους επιχειρηματίες του Τουρισμού και να παλέψει για την βελτίωση της κάκιστης κατάστασης στην οποία βρέθηκαν λόγω της πρωτοφανούς Υγειονομικής κρίσης.

Έτσι ο Δήμος Πρέβεζας θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής ώστε να συμμετάσχουν στην διεκδίκηση Προγραμμάτων επιδότησης εργασίας και εργαζομένων: Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω επιδότησης εργοδοτικών εισφορών και συμπληρωματικών επιδομάτων. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι δεδομένου ότι πολλές από τις εποχικές επιχειρήσεις δε θα καταφέρουν να λειτουργήσουν φέτος, μεγάλο μέρος των εργαζομένων του τουρισμού, θα παραμείνει άνεργο. Χρειάζεται λοιπόν δίχτυ προστασίας και διεύρυνση του ταμείου ανεργίας.

Επίσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου να προκληθεί επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ ώστε να υπάρξει η δυνατότητα επιδότησης επιλέξιμων επενδύσεων κατασκευών, τεχνολογίας και υπηρεσιών, για όλα τα μεγέθη τουριστικών επιχειρήσεων και να γίνει αύξηση των κονδυλίων της Περιφέρειας στα προγράμματα Leader, ΕΣΠΑ κλπ, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις και να αιτηθεί στο αρμόδιο υπουργείο την αύξηση του de minimis.

Να γίνει προσπάθεια με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδοτηθεί η ιδιωτική συμμετοχή του Κοινωνικού Τουρισμού και του Τουρισμού για Όλους, να επεκταθεί ο χρόνος διαμονής, όπως ακριβώς συνέβη με τα παραμεθόρια νησιά και να αυξηθούν τα κονδύλια για του χρόνου.

Τέλος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου να υπάρξει σωστή σήμανση του οδικού δικτύου, με ταμπέλες σωστά μεταφρασμένες, στα σημεία του οδικού δικτύου όπου είναι αναγκαία, λόγω και της αύξησης του οδικού τουρισμού εξαιτίας του κορωνιού.