Ερώτηση για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στον Άγιο Γεώργιο

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η ): «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW , Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού» θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει ενημέρωση-συζήτηση για το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιγραμματικά αναφέρουμε πως η κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στη θέση «Ασπροχάλικο» του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι μία περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αρχαιολογική, οικονομική, εκπαιδευτική και τουριστική αξία, ενδέχεται να προκαλέσει πολλά προβλήματα στην περιοχή.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πιθανά προβλήματα Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής υποβάθμισης, Περιβαλλοντικής υποβάθμισης και υποβάθμισης υπάρχουσας επαγγελματικής δραστηριότητας

Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει άμεσα και νομίζω πως είναι το σημαντικότερο είναι η πιθανότητα πρόκλησης προβλημάτων στις Πηγές του Αγίου Γεωργίου, που υδροδοτούν την περιοχή μας και συνολικά σχεδόν, τους Νομούς Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας.

Είναι ορατός ο κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων στον υδροφόρο ορίζοντα από τις έντονες εργασίες, κυρίως διάνοιξης τούνελ διαστάσεων 6,50 μ πλάτους και 7,00μ ύψους, με μεγάλες συνέπειες για την ποιότητα και την ποσότητα των νερών και με απώτερη ολέθρια πιθανή συνέπεια την διακοπή υδροδότησης των πηγών και κατ΄ επέκταση της υδροδότησης των παραπάνω περιοχών και ειδικότερα του Δήμου μας.

Θεωρούμε πως εμπρός στον ορατό κίνδυνο που διατρέχει η κύρια πηγή πόσιμου νερού του Δήμου μας, θα πρέπει να συμμετάσχουμε στον δημόσιο διάλογο και να ζητήσουμε να μας κατατεθούν από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι γνωμοδοτήσεις τους επί της Μ.Π.Ε. του έργου, ώστε να έχουμε πιο ξεκάθαρη άποψη.

Η περιοχή των Πηγών του Αγ. Γεωργίου χρήζει παρεμβάσεων αξιοποίησης, προστασίας και ορθολογικής χρήσης του νερού που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των υδάτινων συστημάτων των πηγών. Αυτή τη χρονική στιγμή, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης το έργο της ανακατασκευής των αγωγών ύδρευσης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και της συντήρησης του δικτύου των πηγών το οποίο θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή παροχή ύδατος στο Δήμο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τέλος θεωρούμε πως θα πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να διεκδικήσουμε από την Περιφέρεια Ηπείρου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας να μην αποφασίσουν επί του έργου, εάν δεν λάβουν τη γνωμοδότηση όλων των εμπλεκόμενων επιστημονικών φορέων και να αφουγκραστούν τους προβληματισμούς που καταθέτουμε.