Ανακοίνωση της “Στροφής στο Μέλλον” για τις διαφημιστικές πινακίδες σε κοινόχρηστους χώρους

Είμαστε αναγκασμένοι να απευθυνθούμε στους Δημότες της πόλης μας μέσα από Δελτίο Τύπου διότι από 17-6-2022 έχουμε απευθύνει τα παρακάτω ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή χωρίς μέχρι σήμερα να λάβουμε απάντηση.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την παρακάτω εισήγηση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πρέβεζας, βασιζόμενη σε εισήγηση που ανέφερε χαρακτηριστικά:

«…. παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον καθορισμό των κοινοχρήστων χωρών, στους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες, σε εφαρμογή του άρθρου 79 του κώδικα Δ.Κ.Κ. συμφώνα με το οποίο οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους ορούς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χάρων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.»

Δυστυχώς όμως με έκπληξη όλοι οι Δημότες της Πρέβεζας, διαπιστώσαμε πως ο χαρακτηρισμός ενημερωτικές δεν ήταν αντιπροσωπευτικός για τις εν λόγω πινακίδες, αλλά όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ήταν κυρίως Διαφημιστικός.

Έτσι λοιπόν θεωρούμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο πλανήθηκε (παρότι μάλιστα ο εκπρόσωπος της παράταξής μας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε ζητήσει την επίδειξη δείγματος πριν την τοποθέτηση) και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες επανεξέτασης της αδειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση πολλών τοπικών επιχειρήσεων στην παραπάνω διαδικασία.

Επιπρόσθετα θεωρούμε πως δεν ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις αναφορικά με άδεια για την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων, αλλά και οι σχετικές με την υποβολή υπέρ των δήμων τέλους για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά του όρια, όπου μάλιστα ορίζεται ότι η καταβολή του τέλους διαφήμισης, προηγείται της χορήγησης της σχετικής άδειας.

Θα πρέπει να τονιστεί πως το τέλος διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων. Τα έσοδα αυτά, λόγω μη υπάρξεως καμιάς δέσμευσης από το νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης.

Άρα λοιπόν θεωρούμε πως η Δημοτική Αρχή πέραν του γεγονότος πως λειτούργησε παράτυπα και παραπλανητικά ως προς την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων δεν διεκδίκησε και το ανάλογο οικονομικό τίμημα.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε πως θα πρέπει από το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξεταστεί η περίπτωση της χορήγησης της άδειας τοποθέτησης των συγκεκριμένων πινακίδων.

Θεωρούμε επιτακτικό επίσης πως και για το Δήμο μας θα πρέπει να εκπονηθεί και ψηφισθεί από τα αρμόδια όργανα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ που θα αντιμετωπίσει στο σύνολό του παρόμοια θέματα.

Είμαστε τέλος ιδιαίτερα χαρούμενοι που και άλλες Δημοτικές παρατάξεις συντάσσονται με την παράταξή μας υιοθετώντας τις απόψεις μας, οι οποίες είναι απόρροια της αγάπης για τον τόπο μας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και του Δημόσιου χώρου και της αισθητικής του.

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ